Sickla Front II

Projekt. Sickla Front II
Projekt på ca.50 000m2 golv yta. Beställare är Atrium Ljungberg. Det ska bli kontor.

7