08 652 13 14

[email protected]

Beställare

SSEA (f.d HENT)

Ersta Nya Sjukhus

Ersta Nya Sjukhus ska ge förutsättningar för en framtida modern sjukvård. Det nya sjukhuset rymmer 90 vårdplatser och kommer att ha kapacitet för ca 100 000 öppenvårdsbesök och 6 000 operationer per år. Den totala ytan blir nästan  23 000 kvm fördelat på 8 våningsplan.

Inflyttning är beräknad till i slutet av 2023