08 652 13 14

[email protected]

Projektnamn

Kvittra och Porla

Beställare

Ikano Bostad

Period

2023 - 2024

Plats

Bromsten

Kvittra och Porla

Det som en gång var Bromstens industriområde ska nu förvandlas till en levande och trygg stadsdel. Här kommer vi bygga ett kvarter med 159 kvadratsmarta lägenheter.

Alldeles intill pendeltågsstationen i Spånga ligger Bromstens gamla industriområde som nu ska utvecklas till den nya stadsdelen Bromstensstaden. Här kommer skapas ett levande stadsliv. När allt står klart kommer här att finnas parker, förskola, närservice samt restauranger och caféer. Här kommer det vara enkelt att få ihop vardagen.